ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟಿಪ್ಸ

ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀಡ್ಸ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರ ಪೋಟೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀಡ್ಸ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ Android ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್: https://play.google.com/store/apps/details?id=AutomateIt.mainPackage&hl=en_US ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಲಿಂಕ್: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smarterapps.automateitcameraplugin&hl=en_IN

ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ

ನೀಡ್ಸ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msearcher.camfind&hl=en